لیست قیمت


خدمات قیمت برای کار بالای 10 ساعت / فرد قیمت برای کار بالای 50 ساعت / فرد
مدیریت ساخت و ساز رایگان (برای همه پروژه های بالای 5 میلیون تومان) رایگان (برای همه پروژه های بالای 5 میلیون تومان)
طراحی و ساخت 50 هزار تومان 800 هزار تومان
بازسازی آشپزخانه 40 هزار تومان 350 هزار تومان
نقاشی و کاشی کاری 30 هزار تومان 128 هزار تومان
بازسازی محل سکونت 25 هزار تومان 200 هزار تومان
کف پوش چوبی 900 هزار تومان تماس بگیرید

جدول محتوا


خدمات دلیل اینکه چرا قیمت ما از سایرین بهتر است!!
مدیریت ساخت و ساز صفحه گرافیکی خود را تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
طراحی و ساخت صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
بازسازی آشپزخانه صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله را به پایان برند.
نقاشی و کاشی کاری تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.
بازسازی محل سکونت صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی.
کف پوش چوبی صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

جدول پیشفرض


خدمات برای خانه برای هتل
صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند. 350 هزار تومان 550 هزار تومان
متن آزمایشی خدمات. 320 هزار تومان 420 هزار تومان
عنوان بی معنی صرفاً جهت آزمایش. 440 هزار تومان 310 هزار تومان
همیشه با شما هستیم 480 هزار تومان 340 هزار تومان
آخرین فناوری را از ما بخواهید، شما را پشیمان نمیکنیم. 220 هزار تومان 330 هزار تومان
تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند. 160 هزار تومان 70 هزار تومان