بازدید مدیران محترم بازرسی فنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مدیریت محترم بازرسی فنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان جناب آقای مهندس نصر به همراه جناب آقای مهندس ناظمی از شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین و در دفتر این شرکت بازدید به عمل آورده و همچنین طی جلسه ای مذاکراتی در راستای همکاری این شرکت در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفت.

مطالعه بیشتر