بازدید مدیران محترم شرکت نفت و گاز پارس

تعدادی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن شرکت های دانش بنیان بازدید و طی این بازدید از شرکت های حاضر در شهرک در زمینه های مرتبط با صنایع نفتی و محصولات آن ها بازدید به عمل آمد. طی این بازدید از توانمندی های شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین نیز بازدید صورت گرفت.

شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین با توجه به همکاری های قبلی خود با شرکت نفت و گاز پارس و در راستای هم افزایی شرکت های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن شرکت های انجمن دانش بنیان با کمک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان میزبان این بازدید از مدیران محترم شرکت نفت و گاز پارس دعوت به عمل آورده و توانمندی های خود را در کنار دیگر شرکت ها ارائه داد.

معاون توسعه فناوری شهرک با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ برای کمک به تولید داخلی وارد عمل شوند، اظهار کرد: «لازم است به شرکت‌های نوپای فناور جهت رشد و افزایش کیفیت محصولات فناورانه آن‌ها کمک کنیم.»
دکتر محمد دخیل علیان افزود: «شرکت‌های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آمادگی دارند نیازهای شرکت‌های نفتی داخلی، علی‌الخصوص شرکت نفت و گاز پارس را در حد توان تامین کنند.»

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.