شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین با بررسی علت تخریب و بهره گیری از نیروهای متخصص خود در زمینه مواد و متالورژی،مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی،مکاترونیک) موفق یه ساخت سطح سنج های تغییر مکانی شد . با جایگزینی جنس متناسب با نیاز همچون اینکونل و استیل توانسته­ ایم با کاهش هزینه نسبت به نمونه خارجی،عمر کاری این قطعات را افزایش دهیم.

 

 

ترک تیوب سطح سنج تغییر مکانی مدل 12300

سطح سنج تغییر مکانی مدل 12300Masoneilan(ترک تیوب)

 

  • جنس بدنه اینکونل / استیلس استیل متناسب با در خواست
  • جنس فلنج ها اسینلس استیل در کلاس 1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترک تیوب سطح سنج تغییر مکانی مدل 244LD

سطح سنج تغییر مکانی مدل 244LD Levelstar(ترک تیوب)

 

  • جنس بدنه اینکونل / استیلس استیل متناسب با در خواست