بازدید مدیران محترم بازرسی فنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مدیریت محترم بازرسی فنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان جناب آقای مهندس نصر به همراه جناب آقای مهندس ناظمی از شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین و در دفتر این شرکت بازدید به عمل آورده و همچنین طی جلسه ای مذاکراتی در راستای همکاری این شرکت در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفت.

طی این جلسه توانمندی های علاوه بر توانمندی های این شرکت در زمینه ساخت و تولید، امکان همکاری این شرکت در زمینه خدمات آزمایشگاهی و حضور شرکت فراگیر صنعت مهربین در لیست آزمایشگاه های همکار شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.