برگزاری دوره آموزشی تست رپلیکا و بازرسی فنی

بازرسی فنی و تست های غیر مخرب یکی از حوزه های کاری شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین است و در این راستا این شرکت دوره های آموزشی نیز در همین ارتباط برگزار می کند. در این دوره به عنوان اولین دوره عملی تست رپلیکا، علاوه بر ارائه تئوری این مبحث، افراد حاضر در این دوره خود نیز در قالب دوره عملی این تست را بر روی قطعه ای تخریب شده در صنعت انجام دادند. همچنین در این دوره جناب آقای مهندس زائری به عنوان استاد مدعو از صنعت(شرکت پالایش نفت اصفهان) مباحث مرتبط با صنعت در زمینه بازرسی فنی و پروسه انتخاب متریال ارائه دادند.