بازدید مدیران محترم پارک علم و فناوری فارس از شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین

مدیران محترم پارک علم و فناوری فارس طی بازدید از برخی از شرکت های فعال شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از جمله شرکت دانش بنیان فراگیر صنعت مهربین صورت گرفت.

در طی این بازدید این شرکت توانمندی های خود در حوزه نفت و گاز، خدمات تخصصی خود در زمینه مواد و متالورژی از جمله تست رپلیکا و همچنین آنالیز تخریب و همچنین خدمات آزمایشگاهی دیگر را ارائه کرد.