آزمایشگاه متالوگرافی یک مجموعه مجهز و مدرن شامل تجهیزات برش و تهیه نمونه، مانت سرد و گرم، تجهیزات تهیه مقاطع صیقلی، دستگاه هاي برش، سمباده زنی و پولیش، بخش حکاکی شیمیایی،و نیز بخش میکروسکوپ و آنالیز تصویري می باشد.

خدماتی همچون:

 • آشکار سازي ریز ساختار میکروسکوپی شامل تکنیک هاي حکاکی رنگی و حرارتی، آشکار سازي نمونه ها با نور پلاریزه، آشکار سازي ریز ساختار نمونه هاي کربوره، نیتروره و …
 • بررسی هاي میکروسکوپی کیفی به کمک تصاویر میکروسکوپی نوري با وضوح بالا، تکنیکهاي نور پلاریزه،dark and bright field،آنالیز تصویري و تجهیزات عکاسی رنگی و سیاه و سفید
 • بررسی هاي متالوگرافی کمی شامل تعیین درصد حجمی فازها به روش مقایسه اي، شمارش و آنالیز تصویري(Image Analysis)،آنالیز کمی ناخالصی ها از نظر نوع، اندازه وتوزیع، بررسی دانه ها و ساختار از نظر اندازه و چگونگی توزیع

تجهیزات موجود:

 • دستگاه پولیش و سنباده زنی
 • مانت گرم و سرد
 • دستگاه برش دستی 
 • دستگاه برش اتوماتیک
 • دستگاه میکروسختی 
 • دستگاه الکترواچ

خدمات قابل ارائه:

 • متالوگرافی ساده+آماده سازی
 • متالوگرافی معمولی+آماده سازی
 • متالوگرافی ویژه+آماده سازی
 • متالوگرافی جوش+آماده سازی
 • ماکروگرافی معمولی
 • ماکروگرافی جوش
 • الکترو اچ
 • تعیین حدود اندازه دانه به روش میکروسکوپی
 • تعیین ضخامت پوشش به روش میکروسکوپی
 • سختی سنجی میکرو(به همراه عکس در صورت درخواست)
 • سختی سنجی میکرو به همراه عکس