آزمایشگاه الکترونیک و ارتعاشات با هدف بهره گیری پژوهشگران در راستای انجام پروژه های خود با تجهیزات زیر آماده خدمت رسانی است:

آزمایشگاه الکترونیک:

 

 • پالس ژنراتور GPG8018
 • پالس ژنراتورBK & 4030
 • دورسنج
 • فركانس متر GFC8131H
 • پروگرامر JETPORG
 • پروگرامر AP155
 • پروگرامر HILOALL11
 • ايپيرام پروگرامر
 • فانكشن ژنراتور GFG 8020H
 • سيگنال ژنراتور S3214
 • سويپ فانكشن ژنراتور FG-7005C
 • سويپ فانكشن ژنراتور JFG-205
 • مگاتک
 • اسيلوسكوپ

 

آزمایشگاه ارتعاشات:

 

 • Vibrobalancer 41
 • Vibroport 41
 • Schenck VT 60
 • Calibration inst + shaker + ACC
 • calibration inst + Hammer+ ACC
 • Impact Hammer + ACC
 • Shaker + Amplifier + ACC
 • موتور تست
 • سنسور شتاب