آزمایشگاه انرژی

آزمایشگاه انرژی (با توجه به مباحث ممیزی استاندارد و همچنین اتلاف انرژی) جهت بررسی های مورد نیاز در این حوزه آماده ارائه خدمات است.

 

خدمات قابل ارائه و تجهیزات موجود

  • نشت یابULTRAPROBE 9000
  • شمارنده ذرات غبارFW56-I
  • آنالیز گازهای احتراقی350 XL
  • لوکس متر545
  • دماسنج غیر تماسی Raynger 3i
  • فلومتر آلتراسونیک
  • صوت متر، تستر عایق
  • . . .