آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک با هدف بهره گیری پژوهشگران و دانشجویان در راستای انجام پروژه های خود با تجهیزات زیر آماده خدمت رسانی است:

 

تجهیزات موجود و خدمات قابل ارائه

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت

 • پالس ژنراتور GPG8018
 • پالس ژنراتورBK & 4030
 • دورسنج
 • فركانس متر GFC8131H
 • پروگرامر JETPORG
 • پروگرامر AP155
 • پروگرامر HILOALL11
 • ايپيرام پروگرامر
 • فانكشن ژنراتور GFG 8020H
 • سيگنال ژنراتور S3214
 • سويپ فانكشن ژنراتور FG-7005C
 • سويپ فانكشن ژنراتور JFG-205
 • مگاتک
 • اسيلوسكوپ