آزمایشگاه ارتعاشات

يکي از مباحث مهم تعمیر و نگهداری در صنايع بررسی و آنالیز ارتعاشات در تجهیزات (با توجه به اینکه اکثر عیوب در ماشین­ آلات دوار ایجاد می­ شود) است.

این آزمایشگاه با هدف ارائه خدمات پژوهشگران فعال در عرصه صنعت و بهره  گیری ایجاد شده است.

 

خدمات قابل ارائه و تجهیزات موجود

  • Vibrobalancer 41
  • Vibroport 41
  • Schenck VT 60
  • Calibration inst + shaker + ACC
  • calibration inst + Hammer+ ACC
  • Impact Hammer + ACC
  • Shaker + Amplifier + ACC
  • موتور تست
  • سنسور شتاب