ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده قطعات و تجهیزات

ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده قطعات و تجهیزات از موضوع‌های مهم در صنایع مختلف می‌باشد. اجزای کوره، بویلر، توربین بخار، توربین گاز و توربین آبی به دلیل شرایط کاری دارای عمر محدودی می‌باشند و در حین کار تحت تأثیر انواع آسیب‌های متالورژیکی از قبیل خوردگی، خزش، خستگی، سایش، برهم کنش خزش-خستگی و نظایر اینها قرار می‌گیرند. در طراحی اولیه میزان محدودی از این آسیب‌ها در نظر گرفته شده‌است، اما با توجه به اینکه در عمل شرایط واحد با شرایط پیش‌بینی شده در طراحی اولیه بطور کامل مطابقت نمی‌کند، هر واحد بر حسب نحوه بهر‌ه‌برداری تاریخچه خاصی دارد. عمر باقیمانده واحد یا قسمتهای مختلف آن را می‌توان با انجام آزمایشها و مطالعات مختلف تعیین و با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم، از توقف‌های غیرمترقبه جلوگیری نمود. در این صورت صرفه‌جویی‌های فراوانی در هزینه واحد صورت می‌گیرد. بنابراین اطلاع از وضعیت و تعیین عمر باقیمانده قطعات و تجهیزات اهمیت بسزایی دارد.

تخمین عمر باقیمانده در دو مرحله صورت می‌گیرد.

۱- در طول بهره‌برداری بر اساس عمر طراحی قطعه

۲- بعد از سپری شدن عمر طراحی قطعه

انواع روشهای تخمین عمر باقیمانده

۱- روشهای محاسباتی، بر اساس تاریخچه بهره برداری، نوع بارگذاری، شکل هندسی قطعه، مدل تئوری، خواص اسمی مواد، اطلاعات طراحی

۲- روشهای غیر مخرب، بر اساس تغییرات ریزساختاری، ابعادی، سختی، پارامترهای فیزیکی

۳- روشهای مخرب، با استفاده از آزمایشهای خزش، گسیختگی تنشی، ضربه، خوردگی، متالوگرافی

 

که تیم متخصص حاضر به دو روش غیر مخرب و روش مخرب ذکر شده به صنایع گوناگون از قبیل نفت،گاز،پتروشیمی و پالایشگاهی و همچنین صنایع فولاد خدمات ارائه می دهد.