آسیاب سیاره ای را می توان از پرکاربردترین انواع آسیاب ها دانست. نام این آسیاب با توجه به مکانیزم حرکتی آن که مشابه حرکت سیاره ها به دور خورشید است انتخاب شده است. این آسیاب در گروه آسیاب های پر انرژی و با ظرفیت متوسط قرار می گیرد.ظرفیت کاری آن در حدود چند صد گرم است. حجم محفظه ها متغیر و بین 50 تا 500 سی سی است. سرعت این محفظه ها تا 600Rpm  می رسد. این آسیاب در سه مدل تک محفظه ای، دو محفظه ای و چهار محفظه ای است.این محفظه ها به صورت متقارن قرار می گیرند.