کانال های ارتباطی

تلگرام

09130864306

ایمیل

info@faragirsanat.ir

مدیرعامل

مهندس صادقی | 09137168772

روابط عمومی

09130864306

دفتر مرکزی

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ساختمان فن آفرینی 1 - واحد 228

کارگاه

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مجموعه کارگاه های مرکزی

تلفکس

031-33931290

کدپستی

8415682996