آسیاب کاری

ارائه خدمات آسیاب کاری با انواع آسیاب های سیاره ای ، اسپکس ، بال میل گردان(افقی) ، پودرکن و …

 

تست سایش

انجام خدمات تست سایش با با انواع دستگاه ها همچون تست سایش پین و دیسک ، رفت و برگشتی ، تست سایش پوشش های میکرونی و …

 

متالوگرافی 

ارائه خدمات آماده سازی، مانت ، اچ و انجام متالوگرافی معمولی و خاص

 

تست خزش دما بالا

انجام تست خزش دما بالا تا دمای 900 درجه سانتی گراد

 

خواص مکانیکی 

انجام انواع تست های خواص مکانیکی اعم از تست کشش ، ضربه ، سختی سنجی ، زبری سنجی و …

 

کوانتومتری

کوانتومتری پایه های فولادی ، مس و …